K+S
  • Header Home KALI

  • Header Home esco

  • Header Home Waste-Magement

Obecná Compliance-Hotline - Horká linka pro dodržování předpisů – SPEAK UP! skupiny K+S


Upozornění: Níže popsaná Compliance-Hotline Horká linka pro dodržování předpisů – SPEAK UP! skupiny K+S neslouží k podávání oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů vůči K+S Czech Republic a.s. K podávání takových oznámení je určen vnitřní oznamovací systém K+S Czech Republic a.s., k němuž lze nalézt informace pod následujícím odkazem: Ochrana oznamovatelů/Whistleblowing.

Mateřská společnost skupiny K+S (společnost K+S Aktiengesellschaft, se sídlem Bertha-von-Suttner- Straße 7, 34131 Kassel, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku u Obvodního soudu Kassel pod HRB 2669) zavedla Compliance-Hotline – Horkou linku pro dodržování předpisů – SPEAK UP!

V zájmu zachování integrity skupiny K+S a předcházení možným škodám se skupina snaží dozvědět se o všech potenciálních problémech v oblasti etiky a dodržování předpisů. Od ředitelů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců i třetích stran se očekává, že budou neprodleně hlásit jakékoli zjištěné nebo podezřelé nezákonné nebo neetické jednání. V této souvislosti skupina K+S poskytuje systém SPEAK UP! Jako obecnou linku k podávání jakýchkoliv podnětů, včetně nahlášení potenciálního porušení interních předpisů, zákonů nebo základních hodnot a zásad přímo vůči mateřské společnosti skupiny K+S.

Podávání podnětů do systému SPEAK UP!

Podněty podané prostřednictvím systému SPEAK UP! jsou zpracovávány na úrovni výše uvedené společnosti K+S Aktiengesellschaft, Spolková republika Německo (mateřská společnost skupiny K+S), a to ze strany jejího Compliance oddělení v souladu s postupy a pravidly popsanými pod níže uvedeným odkazem na webovou komunikační platformu.

Vezměte prosím na vědomí, že podněty podané prostřednictvím systému SPEAK UP! nejsou zpracovávány na úrovni K+S Czech Republic a.s.

Online nahlašovací kanál

Podněty je možné na K+S Aktiengesellschaft podávat prostřednictvím webové komunikační platformy. Podnět můžete nahlásit v jakémkoli jazyce, a to i v případě, že se vámi preferovaný jazyk nenachází v nabídce online nahlašovacího kanálu.

Nonstop telefonní linka

Podněty můžete na K+S Aktiengesellschaft nahlásit také telefonicky. Chcete-li získat přístup k telefonickému systému, vytočte následující telefonní číslo: +49 (0) 561-9301 1177.

Budete provedeni automatizovaným telefonickým rozhovorem. Během tohoto procesu můžete podrobně popsat danou událost a bude vám položeno několik otázek týkajících se dané situace.

Informace o telefonickém systému lze získat také na pod výše uvedeným odkazem na webovou komunikační platformu.