• Header Home KALI

  • Header Home esco

  • Header Home Waste-Magement

Naše Historie


Historie společnosti K+S Czech Republic a.s. začala před přibližně 100 lety, a to v roce 1921, kdy bylo rozhodnuto o vybudování výrobního závodu na zpracování soli v Olomouci a kdy oficiálně vznikla společnost Solné mlýny.

K+S Czech Republic a.s. vznikla v roce 2013 spojením olomoucké společnosti Solné mlýny, a.s. s pražskou společností K+S CZ, a.s. Na českém trhu zastupuje následující obchodní divize: K+S Minerals and Agriculture GmbH.

Sídlo v Praze

Pražská kancelář zahájila činnost před více než 20 lety. Pod názvem Salz & Kali Handel spol. s r.o. ji založila v listopadu 1991 společnost Mitteldeutsche Kali AG za účelem uvedení produktů z východoněmeckých potašových a solných dolů na trh v České a Slovenské republice. Po sloučení producentů East and West German Potash v roce 1993 se společnost Salz & Kali Handel spol. s r.o. stala členem skupiny K+S.

Po akvizici společnosti Solné mlýny a.s. Olomouc společností esco, byla společnost Solné mlýny, a.s. zařazena do skupiny společností K+S. V listopadu 2013 byly obě české organizace sloučeny do společnosti K+S Czech Republic a.s.

Od založení pražské kanceláře v roce 1991 skupina K+S neustále rozšiřovala své působení na českém trhu s potašem a solí a stala se spolehlivým obchodním partnerem pro veřejné organizace, průmysl a zemědělství. Pokud jde o posypovou sůl, je K+S Czech Republic a.s. jejím nejdůležitějším dodavatelem pro české a slovenské poskytovatele zimní údržby silnic.

Výrobní závod v Olomouci

Závod na zpracování soli, založila v Olomouci v roce 1921 importní a exportní firma Čechoslavie a pražská Banka československých legií pod obchodním názvem Solné mlýny. Závod byl vybudován během tří let v Holici nedaleko Olomouce. Tato lokalita byla zvolena především z důvodu její výhodné polohy uprostřed Moravy.

Společnost zahájila výrobu 2. ledna 1924, a proto je toto datum považováno za začátek historie a tradice společnosti.

Na tehdejší dobu byly Solné mlýny velkým závodem s několika výrobními budovami, vlastními dílnami, vlastní železniční vlečkou a silnicí. Vedle mlýna a balírny byly v areálu firmy vybudovány i velké sklady pro více než 20 000 tun volně ložené soli. Závod byl v té době považován za jeden z nejmodernějších výrobních závodů ve střední Evropě. Byl vybaven nejnovějšími stroji, poháněnými výlučně elektrickou energii, a měl vlastní vodovod Od roku 1924 se několikrát změnili majitelé společnosti. Přesto si společnost udržela svou jedinečnou pozici ve výrobě soli, strategického materiálu.

Do roku 1992 byly Solné mlýny ve vlastnictví státu. Poté byly zprivatizovány a staly se akciovou společností, vlastněnou soukromými vlastníky. 1. ledna 2012 přešly do vlastnictví společnosti esco. V listopadu 2013 se sloučily se společností K+S CZ a.s. za vzniku společnosti s názvem K+S Czech Republic a.s.

Od roku 1924 se sůl v Olomouci zpracovává v závodě s názvem Solné mlýny. Značka Solné mlýny je díky tomu známá po celé České republice a mimo hranice země. Hlavní část soli, dnes zpracovávané v Olomouci, pochází z německého solného dolu společnosti K+S v Bernburgu.

Časový harmonogram

2013

Sloučení dvou českých organizací do společnosti K+S Czech Republic a.s. Z pražské kanceláře se stává korporátní ředitelství.


2012

Akvizice společnosti Solné mlýny, a.s. společností esco – european salt company GmbH & Co. KG, členem skupiny K+S


Opakované změny v podnikání, ve výrobních / zpracovatelských postupech a také ve vlastnictví závodu Solné mlýny


1993

Společnost Salz & Kali Handel spol. s r.o., Praha, se stala členem skupiny K+S po sloučení producentů East and West German Potash


1992

Privatizace společnosti Solné mlýny, Olomouc


1991

Založení dnešní pražské centrály společnosti K+S Czech Republic a.s. pod názvem Salz & Kali Handel spol. s r.o. společností Mitteldeutsche Kali AG


1924

Zahájení provozu závodu Solné mlýny v Olomouci - tento rok je považován za začátek historie a tradice společnosti


1921

Založení a zahájení výstavby závodu Solné mlýny v Olomouci-Holici dovozní a vývozní společností Čechoslavie a Bankou československých legií