• Header Home KALI

  • Header Home esco

  • Header Home Waste-Magement

O nás


O společnosti K+S Czech Republic a.s.

Společnost K+S Czech Republic a.s. vznikla fúzí společností Solné mlýny, a.s. a K+S CZ a.s. Na českém trhu zastupuje tyto obchodní divize: K+S KALI GmbH, esco - european salt company GmbH & Co.KG a K+S Entsorgung GmbH.

O společnosti esco - european salt company GmbH & Co. KG

Společnost esco - european salt company je největším evropským dodavatelem soli a součástí globální výrobní sítě divize Sůl skupiny K+S s výrobními závody v Evropě a v Severní a Jižní Americe.

S roční výrobní kapacitou přibližně 9,7 mil. tun soli v pevné formě a ve formě roztoku nabízí společnost esco svým zákazníkům kompletní sortiment kvalitních solných výrobků, ke kterým patří sůl pro použití v chemickém průmyslu, průmyslová sůl, sůl pro farmaceutický průmysl, jedlá sůl a posypová sůl pro zimní údržbu silnic. Ke společnosti, sídlící v Hannoveru, patří 20 výrobních závodů a prodejních kanceláří v Německu, Polsku, České republice, Nizozemí, Belgii, Francii, Itálii, Španělsku a Portugalsku.

Více informací o esco - european salt company najdete na internetových stránkách společnosti www.esco-salt.com.

O společnosti K+S KALI GmbH

Firma K+S KALI GmbH, která sídlí v Kasselu, získává v Německu ve svých šesti dolech soli obsahující draslík, hořčík a síru. Ty se používají k výrobě široké škály hnojiv a poloproduktů pro mnoho různých technických, průmyslových a farmaceutických aplikací. K+S KALI GmbH je jedním z předních světových dodavatelů potaše a hořečnatých produktů. Společnost, patřící do skupiny K+S, zaměstnává asi 8 000 lidí.

Více informací o společnosti K+S KALI GmbH najdete na webových stránkách společnosti www.kali-gmbh.com.

O společnosti K+S Entsorgung GmbH

Společnost K+S Entsorgung GmbH se sídlem v německém Kasselu je dceřinou společností, zcela vlastněnou výrobcem surovin K+S. Jako průkopník v oblasti ukládání odpadů do podzemí a jako přední poskytovatel této činnosti v Evropě provozuje společnost dvě podzemní skládky a pět podzemních zařízení na obnovu. Pro ukládání odpadů se používají komory v solných a potašových dolech, které jsou odděleny od komor s probíhající těžební činností. Odpad je likvidován způsobem, který je dlouhodobě bezúdržbový a bezpečný nebo je využíván jako zásypový stavební materiál.

Pro sekundární hliníkový průmysl nabízí společnost K+S Entsorgung komplexní servis pro recyklaci solných hliníkových strusek v patentovaném závodě REKAL v lokalitě Sigmundshall (Wunstorf) v Německu. Recyklace drobných kontaminovaných stavebních materiálů je dalším podnikatelským sektorem.

Další informace o společnosti K+S Entsorgung GmbH najdete na webových stránkách společnosti www.ks-entsorgung.com.

O společnosti K+S

Společnost K+S se považuje za zákaznickou a nezávislou společnost, zabývající se těžbou minerálů pro segmenty zemědělství, průmysl, spotřebitelé a společenství. Do roku 2030 chce zvýšit EBITDA na 3 miliardy EUR. Našich více než 14 000 zaměstnanců umožňuje zemědělcům poskytovat výživu pro celý svět, poskytuje řešení, která udržují v chodu průmysl, zlepšuje každodenní život spotřebitelů a zajišťuje bezpečnost v zimě. Neustále uspokojujeme rostoucí poptávku po minerálních produktech z výrobních závodů v Evropě, Severní a Jižní Americe a celosvětovou prodejní síť. Snažíme se o udržitelnost, protože jsme hluboce odhodláni plnit své povinnosti vůči lidem, životnímu prostředí, komunitám a hospodářství regionů, ve kterých působíme.

Další informace o společnosti K+S naleznete na adrese www.k-plus-s.com.