• Header Home KALI

  • Header Home esco

  • Header Home Waste-Magement

Náš tým


Při své e-mailové korespondenci uvádějte prosím v textu zprávy váš kontaktní e-mail, či telefonní spojení.

Ing. Karel Pavlů
Obchodní úsek draselných a hořečnatých produktů

+420 212 812 642

+420 602 304 991

+420 212 812 649

karel.pavlu@ks-cz.com

Ing. Filip Šíša
Obchodní ředitel – posypová sůl / farmaceutická sůl

+420 212 812 641

+420 602 551 030

+420 212 812 649

filip.sisa@ks-cz.com

Ing. Stanislav Svoboda
Obchodní úsek solných produktů – potravinářská sůl

+420 212 812 643

+420 602 776 556

+420 212 812 649

stanislav.svoboda@ks-cz.com

Bc. Dana Crkvová
Obchodní úsek solných produktů – sůl pro malospotřebitele

+420 212 812 644

+420 602 778 320

+420 212 812 649

dana.crkvova@ks-cz.com

Milan Salva
Obchodní úsek solných produktů – krmná a průmyslová sůl

+420 587 421 251

+420 602 579 089

+420 585 313 783

milan.salva@ks-cz.com

Marcia Lo Vecchio
Obchodní úsek likvidace a ukládání odpadů

+49 561 93 01 18 81

marcia.lovecchio@k-plus-s.com

Ing. Jiří Harenčák
Člen představenstva

+420 587 421 233

+420 585 313 783

jiri.harencak@ks-cz.com