• header-waste-management-01

Nakládání s odpady


Hlavní činností této obchodní jednotky je dlouhodobé bezpečné využití a likvidace nebezpečného odpadu. Jedinečností našeho průmyslu je rozmanitost míst, technik a postupů, které se používají.

Vedle skutečné likvidace provádíme nezbytné analýzy, balení a přepravu, které zajišťujeme prostřednictvím našeho týmu. Vzhledem k tomu, že každý projekt je jedinečný, vy - náš klient, rozhodujete, které služby jsou pro váš projekt nejvhodnější.

Vaše kontaktní osoba

 


Obnova podzemí

Likvidace a použití

Nejcitlivější způsob zneškodnění kontaminovaného odpadu: Používáme strukturální vlastnosti odpadu k ochraně a stabilizaci vytěžených částí dolu.

Typický odpad pro využití v podzemí:

 • Popel ze zařízení na spalování odpadu
 • Prach z kovozpracujícího průmyslu
 • Prach z hliníkových filtrů
 • Kontaminovaná půdy a sutiny
 • Odpad obsahující sůl
 • Bloky z chemicko-fyzikální úpravy a galvanického kalu.

Váš odpad ukládáme do dutin, které dříve sloužily jako potašové a solné doly. Zákon stanoví, že v dolech, které již nesplňují dnešní bezpečnostní normy, musí být dutiny zpětně zaplněny.

Díky umístění dutin mezi vrstvami nepropustné hlíny a solnými ložisky je možno váš odpad dlouhodobě skladovat. S pěti podzemními regeneračními zařízeními má K+S největší kapacitu v Evropě, použitelnou po několik desetiletí.

 


Podzemní likvidace odpadů

Dlouhodobě bezpečná a bezúdržbová

Ujistěte se, že jste si vybrali nejlepší způsob likvidace nebezpečného odpadu: plynu a vodě odolná stovky metrů pod povrchem.

Naše podzemní zařízení, určená k likvidaci odpadu, jsou nejlepší volbou pro vysoce znečištěné odpady, jako jsou:

 • odpad obsahující arsen, kyanidy nebo rtuť
 • zbytky ze spalování, galvanické zbytky, zbytky z filtrace a chemická destilace
 • prach z filtrů z kovozpracujícího průmyslu
 • Zaschlé zbytky soli
 • Kontaminované půdy a sutiny
 • Zbytky odpařovaného výluhu ze skládky.

Tyto škodlivé látky jsou uloženy do vyřazených částí našich potašových dolů. Lidé a životní prostředí jsou dlouhodobě chráněni, protože odpad je umístěn v silných vrstvách solí, které se nacházejí pod úrovní podzemních vod.

 


Sekundární hliník (REKAL)

Použití pro všechno - téměř ideální

Recyklace solné strusky, doplnění zásob tavícího oleje, likvidace prachu z filtru. Pokud se o to chcete postarat jediným hovorem, pravděpodobně už jste našim zákazníkem. Proč? Protože pouze K+S nabízí všechny tyto služby z jediného zdroje.

Komplexní servis pro sekundární hliníkový průmysl

Závod REKAL® se nachází méně než 200 metrů od navíjecí šachty, odkud vychází tok suroviny - soli. Vedle se nachází halda hlušiny z potaše, která byla rekultivována pomocí granulátu vyrobeného z Vaší slané strusky. Jak vidíte, snažíme se vytvořit systém, který může přidat hodnotu na více úrovních:

 • Jedno kontaktní místo pro všechny služby
 • Značná recyklační kapacita a dostatečný tok soli
 • Bezpečné a chytré využití k odstranění prachu z filtru a brusného prachu ve vyřazených částech potašových dolů K+S
 • Maximální míra recyklace díky otevřenému okruhu a pravidelným zákazníkům solné strusky
 • Vysoká kvalita toku soli
 • Zjednodušení dopravy a manipulace, a to i mezinárodní (včetně vyhýbání se prázdným jízdám kombinovaným přijetím a doručením).