O ochraně osobních údajů K+S Gruppe

Ochrana osobních údajů

K+S Czech Republic Vám děkuje za návštěvu naší webové stránky i Váš zájem o naši společnost a naše produkty. Ochrana vašeho soukromí během zpracovávání vašich dat je pro nás důležitá starost, se kterou počítáme v našich obchodních vztazích. Zpracováváme osobní data, která se shromažďují během návštěvy naší stránky na základě zákonných požadavků. Naše webová stránka může obsahovat odkazy na stránky, kde se tyto zákonné požadavky neuplatňují.

Shromažďování a zpracování osobních dat

Naše webová stránka používá Google Analytics, webový nástroj Google Inc. (''Google''). Google Analytics používá tzv. ''cookies'', textové údaje, které jsou zaznamenávány do vašeho počítače a umožňují analýzu používání webových stránek.

Informace o používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) vytvořené ''cookies'' jsou přenášeny na server Google do USA, kde jsou rovněž zaznamenávány. Google bude používat tyto informace s cílem zhodnotit používání webových stránek, shromažďovat záznamy o webové aktivitě pro K+S s cílem generovat další služby spojené s používáním webových stránek a internetu. Rovněž Google může přenášet informace třetí osobě, pokud je to zákonem povoleno, nebo pokud jsou tyto údaje zpracovávány ve jménu Google. V žádném případe Google nespojí tyto údaje s Vaší IP adresou.

Můžete se vyhnout instalaci cookies odpovídající úpravou vašeho prohlížeče; rádi bychom Vás informovali, že v tomto případě nemusíte být schopni používat všechny funkce webové stránky v plném rozsahu. Používáním této webové stránky dáváte souhlas ke zpracování shromážděných dat výše popsaným způsobem.

Můžete změnit nastavení pro sběr dat a používání vaší IP adresy Google Analytics kdykoliv v budoucnosti. Více informací naleznete na stránce http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Podotýkáme, že na této webové stránce Google Analytics byl kód „gat._anonymizeIp();“ rozšířen k zajištění anonymního sběru dat vaší IP adresy.

Mimo to budou tato osobní data uložena pouze tehdy, když to sami uvedete, např. při registraci, žádosti nebo sumarizaci. Vaši žádost se snažíme vybavit v co nejkratší době. Neodevzdáme tyto údaje třetím osobám, kromě skupin. Vaše elektronická žádost je přímo doručena na příslušné personální oddělení.

Informace o syntaxi

S cílem zabezpečit plynulost pohodlného záznamu, ve všeobecnosti používáme na našich webových stránkách formuláře pro muže. Přirozeně, že chceme adresovat naše informace, hlavně o kariéře v K+S, stejně mužům, tak i ženám.

Bezpečnost

Používáme technické a organizační bezpečnostní opatření s cílem chránit Vaše data, která jsou námi zpracovávána, před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením a vstupem neoprávněné osoby. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zlepšována v souladu s technickým pokrokem.

Autorská práva

Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafika, video a animace jsou předmětem autorských práv a dalších zákonů o ochraně duševního vlastnictví. Nemohou být vloženy do oběhu, být pozměněny, ani použity na jiných webových stránkách. Některé stránky obsahují obrázky, ke kterým vlastní autorská práva jiné osoby, a které pro nás nejsou dostupné.

Informace o externích odkazech

Naše webová stránka obsahuje odkazy na jiné stránky na internetu. Nemáme žádný vliv na texty stránek propojených s našimi stránkami a neodpovídáme za jejich obsah.