O ochraně osobních údajů K+S Gruppe

O nás

Firma K+S Czech Republic a.s. dodává na český trh široké spektrum solných produktů, draselných a hořečnatých hnojiv. Firma se také zabývá ukládáním a likvidací nebezpečných odpadů.

Skupina K+S Gruppe vstoupila na český trh založením společnosti K+S CZ a.s. dne 21.11.1991. Dnes je její nástupce společnost K+S Czech Republic a.s. předním dodavatelem a prodejcem solných i draselných produktů. Jsme spolehlivým obchodním partnerem (dodavatelem) jak pro státní správu, tak i soukromý sektor. Naše portfolio obsahuje solné produkty společnosti esco - european salt company a produkty Solných mlýnů zejména kamennou a vakuovou sůl pro potravinářství (pekárny, maso zpracující podniky, výrobce lahůdek a pochutin), chemický a strojírenský průmysl (úprava vody, barviva apod.) a krmivářské zemědělské výroby (krmná sůl a solné lizy). Jednou z nejvýznamnějších obchodních činností je prodej posypové soli pro zimní údržbu pozemních komunikací - dálnic, silnic I a II třídy a místních komunikací.

Dále společnost zajišťuje agenturní a vlastní prodej draselných a hořečnatých hnojiv a průmyslových solí včetně jejich roztoků od producenta K+S Kali GmbH. V této oblasti jsou našimi zákazníky obchodní společnosti, zemědělské podniky a výrobci minerálních hnojiv.

Další aktivity společnosti K+S Czech Republic a.s. pro členy K+S Gruppe jsou směrovány např. do oblasti hospodaření s odpady, kdy je nabízena likvidace – ukládání zvláště nebezpečných odpadů ve vytěžených důlních prostorech v SRN.

K+S Czech Republic a.s. realizuje obchodní případy se zajištěním dopravy až do místa určení. K dispozici jsou i sklady v České republice určené k zabezpečení dodávek ve velmi krátkých objednacích lhůtách, ale i pro zakázky menšího rozsahu, kdy je zajištěn výdej zboží zejména malospotřebitelům.